Field learning outcome data:
Code:
FM2A_U09
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
potrafi dobrać właściwe przyrządy pomiarowe do pomiaru odpowiednich wielkości fizycznych
Reference to ALO:
  • T2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • M2_U02
    potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów