Field learning outcome data:
Code:
FM2A_K02
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
Reference to ALO:
  • T2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób