Field learning outcome data:
Code:
IS2A_W09
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu modelowania procesów fizycznych
Reference to ALO:
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych