Field learning outcome data:
Code:
IS2A_K05
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Reference to ALO:
  • T2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje