Field learning outcome data:
Code:
IS2A_U13
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi wdrożyć wykonane przez siebie aplikacje WWW w przedsiębiorstwie
Reference to ALO:
  • T2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne