Field learning outcome data:
Code:
CB1A_U04
Covered field of study:
Chemistry of Building Materials
Learning outcome:
potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
Reference to ALO:
  • T1A_U14
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów