Field learning outcome data:
Code:
CB1A_U06
Covered field of study:
Chemistry of Building Materials
Learning outcome:
ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych
Reference to ALO:
  • T1A_U05
    ma umiejętność samokształcenia się