Field learning outcome data:
Code:
CB1A_K02
Covered field of study:
Chemistry of Building Materials
Learning outcome:
ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów
Reference to ALO:
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób