Field learning outcome data:
Code:
CB1A_K03
Covered field of study:
Chemistry of Building Materials
Learning outcome:
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań
Reference to ALO:
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania