Field learning outcome data:
Code:
CE2A_U03
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
posiada umiejętność doboru sposobów konserwacji i rewitalizacji budynków
Reference to ALO:
  • T2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów