Field learning outcome data:
Code:
CE2A_K04
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej
Reference to ALO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób