Field learning outcome data:
Code:
CE2A_K06
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
Reference to ALO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób