Field learning outcome data:
Code:
TC2A_W17
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
Reference to ALO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów