Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U03
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi ocenić i opisać poszczególne elementy i ustroje budowlane, wykorzystać oraz oszacować efektywność energetyczną budowli
Reference to ALO:
  • T2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
  • T2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie