Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U21
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi dobrać i zaprojektować reaktor do określonego procesu chemicznego
Reference to ALO:
  • T2A_U15
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  • T2A_U16
    potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych