Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U22
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi wykorzystać wiedzę o koloidach w technologiach ceramicznych
Reference to ALO:
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów