Field learning outcome data:
Code:
TC2A_K02
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
Reference to ALO:
  • T2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • T2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role