Field learning outcome data:
Code:
IM2A_W08
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów
Reference to ALO: