Field learning outcome data:
Code:
IM2A_W09
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowaniu procesów.
Reference to ALO: