Field learning outcome data:
Code:
IM2A_W14
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań
Reference to ALO: