Field learning outcome data:
Code:
IM2A_W17
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów
Reference to ALO: