Field learning outcome data:
Code:
IM2A_U06
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
Reference to ALO: