Field learning outcome data:
Code:
IM2A_U07
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań
Reference to ALO: