Field learning outcome data:
Code:
IM2A_U08
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki
Reference to ALO: