Field learning outcome data:
Code:
IM2A_U09
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu mechaniki, chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne
Reference to ALO: