Field learning outcome data:
Code:
IM2A_U10
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi sformułować model transportu masy, energii i pędu oraz zastosować odpowiednie warunki początkowe i brzegowe dla opisu technologii otrzymywania materiałów
Reference to ALO: