Field learning outcome data:
Code:
IM2A_U13
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi zaplanować i zaprojektować linię wytwórczą prostego wyrobu lub obiektu inżynierskiego.
Reference to ALO: