Field learning outcome data:
Code:
IM2A_U14
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi komunikować się w języku matematyki ze specjalistami z różnych dziedzin, w tym także z przemysłu.
Reference to ALO: