Field learning outcome data:
Code:
IM2A_U15
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce dla podstawowych technologii materiałowych
Reference to ALO: