Field learning outcome data:
Code:
IM2A_U16
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi sformułować procesy jednostkowe dla podstawowych technologii materiałowych
Reference to ALO: