Field learning outcome data:
Code:
IM2A_K03
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
Reference to ALO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób