Field learning outcome data:
Code:
IM2A_K06
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii
Reference to ALO: