Field learning outcome data:
Code:
TC1A_U11
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi
Reference to ALO:
 • T1A_U05
  ma umiejętność samokształcenia się
 • T1A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • T1A_U09
  potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
 • T1A_U15
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia