Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W18
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma podstawowe informacje dotyczące obecnego stanu wiedzy oraz kierunków rozwoju nauki o materiałach
Reference to ALO: