Field learning outcome data:
Code:
IM1A_U11
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty.
Reference to ALO: