Field learning outcome data:
Code:
SO2A_W04
Covered field of study:
Sociology
Learning outcome:
Zna sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych.
Reference to ALO:
  • S2A_W09
    ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji