Field learning outcome data:
Code:
UX1P_W01
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
ma wiedzę z zakresu algebry, statystyki, probabilistyki, informatyki, stylometrii, metod programowania, konstrukcji i ekstrakcji baz danych.
Reference to ALO:
  • T1P_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych, prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów