Field learning outcome data:
Code:
UX1P_W02
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur komunikacyjnych i persfazyjnych oraz instytucji społecznych
Reference to ALO:
  • S1P_W01
    ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich podstawowych elementach