Field learning outcome data:
Code:
UX1P_W03
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu metod i technik programowania, konstrukcji baz danych, ekstrakcji danych oraz projektowania zorientowanego na użytkownika. programowania, baz danych.
Reference to ALO:
  • T1P_W03
    ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów