Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Laboratorium technik jądrowych
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o promieniowaniu jądrowym, oddziaływaniu promieniowania jądrowego z materią i ich związku z własnościami materiałów Student zna i rozumie zasady pomiarów promieniowania jądrowego i identyfikacji izotopów promieniotwórczych
Connections with FLO:
  • FT1A_W03
    zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
  • FT1A_W10
    ma podstawową wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
  • FT1A_W01
    posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych