Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Laboratorium technik jądrowych
Learning outcome:
Student posiada wiedzę z zakresu ochrony radiologicznej. Student posiada wiedzę o elektronicznej aparaturze pomiarowej. Student zna podstawowe zasady rządzące opracowaniem i prezentacją danych pomiarowych
Connections with FLO:
  • FT1A_W04
    zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
  • FT1A_W06
    ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
  • FT1A_W11
    zna podstawowe techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych