Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Laboratorium technik jądrowych
Learning outcome:
Student potrafi przygotować merytoryczny raport swojej pracy. Student potrafi opracować dane pomiarowe oraz prawidłowo przedstawić wyniki pomiarów.
Connections with FLO:
  • FT1A_U09
    potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym, będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej
  • FT1A_U10
    potrafi zastosować prostą analizę statystyczną do badania zjawisk fizycznych