Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Laboratorium technik jądrowych
Learning outcome:
Student potrafi współpracować w zespole realizującym program ćwiczeń
Connections with FLO:
  • FT1A_K06
    ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role