Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Laboratorium technik jądrowych
Learning outcome:
Student potrafi dobrze sformułować swoje argumenty
Connections with FLO:
  • FT1A_K04
    ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego; respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu