Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Social Network Analysis (SNA)
Learning outcome:
Student ma wiedzę o zmianach zachodzących współcześnie w strukturach komunikacyjnych pod wpływem nowych technologii medialnych i informatycznych i zna metody ich analizy
Connections with FLO:
  • UX1P_W11
    ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur komunikacyjnych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.
  • UX1P_W13
    ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur społecznych i ich podstawowych elementach oraz o możliwościach badania ich.