Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Social Network Analysis (SNA)
Learning outcome:
Student ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym i uczestniczącym w strukturach sieciowych kształtujących się pod wpływem nowych technologii.
Connections with FLO:
  • UX1P_W12
    ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne we współczesnym społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem nowych technologii.