Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Social Network Analysis (SNA)
Learning outcome:
Student potrafi właściwie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk w zakresie analiz sieciowych
Connections with FLO:
  • UX1P_U09
    potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych.