Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Bazy danych
Learning outcome:
Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje relacyjnych baz danych
Connections with FLO:
  • UX1P_W03
    ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu metod i technik programowania, konstrukcji baz danych, ekstrakcji danych oraz projektowania zorientowanego na użytkownika. programowania, baz danych.