Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Bazy danych
Learning outcome:
Student ma świadomość roli i znaczenia systemów baz danych w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie
Connections with FLO:
  • UX1P_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.