Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Bazy danych
Learning outcome:
Student zna podstawy relacyjnego modelu danych
Connections with FLO:
  • UX1P_W04
    zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod analizy obserwowanego zjawiska.